Zapytania ofertowe

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu zaprasza

 

do składania ofert na dostawę gazu.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia ofert

 

 

Zał.1. Formularz ofertowy

 

Zał.2. Klauzula informacyjna RODO