Zamówienia publiczne

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu zaprasza do składania ofert na: " Zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu w roku 2024".


Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dostawę w ramach następujących części umieszczonych w poszczególnych załącznikach - formularzach cenowych:


1. Pieczywo i artykuły cukiernicze

2. Artykuły ogólnospożywcze/mrożonki

3. Nabiał

4. Mięso i wędliny

5. Warzywa i owoce

6. Jajka

 

Zapytanie ofertowe

  

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne

 

Oferta na dostawę - druki

  

Umowa

 

Formularze cenowe:

 - artykuły ogólnospożywcze

 - jajka

 - mięso

 - mrożonki

 - owoce i warzywa

 - pieczywo