Struktura własnościowa

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta gmina Żywiec.
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Żywiec.
Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością własność komunalną miasta Żywiec.
Szkoła nie posiada osobowości prawnej.
Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Żywcu, ulica Dworcowa 26

o powierzchni    , budynek użytkowy    m2.