Sprawozdania

 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2020r.

 

 

Spr. 1

Spr. 2

Spr. 3


 

 

SPRAWOZDANIA ROCZNE 2019r:

 

Spr.1

Spr.2

Spr.3

Spr.4

Spr.5

Spr.6

Spr.7

Spr.8

Spr.9

Spr.10

 

 

 

 


 

BILANS JEDNOSTKI 2018r.

ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

RZS

ZF