Rejestry, ewidencje i archiwa

 

 

Szkoła prowadzi:

 • księgę ewidencji dzieci
 • ksiegę ewidencji uczniów
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych, uczniowskich oraz wydanych duplikatów
 • rejestr wydanych kart rowerowych
 • rejestr pracowników
 • rejestr pracowników i akt osobowych
 • rejestr zaświadczeń
 • ewidencję czasu pracy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi
 • księgi inwentarzowe
 • księgę druków ścisłego zarachowania
 • rejestr upoważnień
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr korespondencji

 

 

 

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.