Prawo wewnętrzne szkoły

Akta prawa wewnątrzszkolnego

 

 

Dokumentacja

 

Statut Szkoły

Zmiany do Statutu

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 

Szkolny Zestaw Progarmów Nauczania

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego