Prawo wewnętrzne szkoły

Akta prawa wewnątrzszkolnego

 

 

Dokumentacja

 

Statut Szkoły

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 

Regulamin ZFŚS

Szkolny Zestaw Progarmów Nauczania