Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Informacje nieudostępnione z dnia 18 sierpień 2014 19:09:26

Informacje niepublikowane w BiP

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) informujemy, że udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania naszej placówki, proszone są o wypełnienie:

 
WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Wypełniony wniosek należy złożyć  osobiście w sekretariacie szkoły. Wzór wniosku znajduje się poniżej w formie załącznika.

Załączniki

wniosek o udostępnienie informacji publicznej  pobierz