Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Dokumenty do pobrania z dnia 31 marzec 2015 18:44:20

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu, dla której organem prowadzącym jest miasto Żywiec.

 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 9  34 – 300 Żywiec, ul. Podlesie 63

na rok szkolny 2015/2016.