Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Majątek szkoły z dnia 23 listopad 2014 17:47:59

Majątek szkoły:
Środki trwałe:  zł.
Pozostałe środki trwałe:  zł.
Zbiory biblioteczne:  zł.
Wartości niematerialne i prawne:  zł.