Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Struktura własnościowa z dnia 28 kwiecień 2021 13:20:32

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta gmina Żywiec.
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Żywiec.
Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością własność komunalną miasta Żywiec.
Szkoła nie posiada osobowości prawnej.
Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Żywcu, ulica Podlesie 63

o powierzchni 2700m2, budynek użytkowy 1398,29m2.