Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Przedmiot działalności z dnia 18 sierpień 2014 15:33:31

 Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.
Przedmiotem działania szkoły jest:

  • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
  • przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
  • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów

 

Szczegółowy opis działań i kompetencji znajduje się w Statucie Szkoły.