Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Osoby sprawujące funkcje z dnia 01 październik 2020 22:38:44

WŁADZE SZKOŁY

  

mgr Elżbieta Kłusak - dyrektor szkoły

 

mgr Aneta Szczelina - wicedyrektor

 

 ADMINISTRACJA

 

Katarzyna Muller - sekretarz szkoły

 

PEDAGOG SZKOŁY:

 

mgr Anna Juraszek-Jurasz