Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Osoby sprawujące funkcje z dnia 27 wrzesień 2023 12:20:51

WŁADZE SZKOŁY

  

mgr Artur Szopa - dyrektor szkoły

mgr Sylwia Klimek - Gizicka zastępca

 

PEDAGOG SPECJALNY SZKOŁY:

 

mgr Anna Juraszek-Jurasz 

 

PEDAGOG 

 

mgr Halina Kłusak

 

PSYCHOLOG

 

mgr Diana Polak

 

 ADMINISTRACJA

 

mgr Czesława Okrzesik

mgr  Marta Hulbój