Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Prawo wewnętrzne szkoły z dnia 28 kwiecień 2021 13:16:37

Akta prawa wewnątrzszkolnego

 

 

Dokumentacja

 

Statut Szkoły

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 

Regulamin ZFŚS

Szkolny Zestaw Progarmów Nauczania