Osoby sprawujące funkcje

WŁADZE SZKOŁY

  

mgr Artur Szopa - dyrektor szkoły

mgr Sylwia Klimek - Gizicka zastępca

 

PEDAGOG SPECJALNY SZKOŁY:

 

mgr Anna Juraszek-Jurasz 

 

PEDAGOG 

 

mgr Halina Kłusak

 

PSYCHOLOG

 

 

 ADMINISTRACJA

 

mgr Czesława Okrzesik

        Marta Hulbój