Osoby sprawujące funkcje

WŁADZE SZKOŁY

  

mgr Artur Szopa - dyrektor szkoły

mgr Bożena Zoń - zastępca

 

PEDAGOG i PEDAGOG SPECJALNY SZKOŁY:

 

mgr Anna Juraszek-Jurasz 

 

PSYCHOLOG

 

mgr Diana Polak

 

 ADMINISTRACJA

 

mgr Czesława Okrzesik

mgr  Marta Hulbój