Osoby sprawujące funkcje

WŁADZE SZKOŁY

  

mgr Elżbieta Kłusak - dyrektor szkoły

 

PEDAGOG SZKOŁY:

 

mgr Anna Juraszek-Jurasz 

 

 ADMINISTRACJA

 

Katarzyna Muller - sekretarz szkoły

Czesława Okrzesik