Majątek szkoły

Majątek szkoły:

 

STAN NA DZIEŃ 31.12. 2013


Środki trwałe: 977 358,79 zł.
Wyposażenie szkoły: 237 981,31zł.
Zbiory biblioteczne: 12 958,14 zł.
Wartości niematerialne i prawne: 3 998,63 zł.