Instrukcja obsługi strony BIP

Instrukcja obsługi strony Biuletynu Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 9 im Jana Pawła II w Żywcu

 

Nawigacja

 • Nawigacja po stronach Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu odbywa się poprzez menu główne umiejscowione po lewej stronie ekranu, podzielone na działy ogólne.
 • Działy ogólne mogą zawierać dodatkowe ukryte działy szczegółowe, które stają się widoczne po kliknięciu na zakładkę działu ogólnego.
 • Informacja o szczegółowym podziale BIP na działy dostępna jest na stronie "mapa serwisu".
 • Menu główne jest cały czas widoczne – w każdej chwili, z każdej podstrony możliwe jest przejście na inną podstronę lub stronę główną Biuletynu.
 • Przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl prowadzoną przez ministerstwo właściwe do spraw informatyzacji) możliwe jest poprzez kliknięcie na logo BIP w lewej górnej części ekranu.
 • Przejście na stronę główną Szkoły jest możliwe poprzez kliknięcie loga Szkoły w prawej dolnej części ekranu.


Wyszukiwarka
Po lewej stronie, poniżej Menu głównego dostępna jest tzw. wyszukiwarka informacji. Przeszukuje ona informacje zamieszczone bezpośrednio na stronie internetowej BIP SP nr 9 w Żywcu.

Elementy strony
Na każdej stronie BIP znajdują się następujące elementy:

 • panel górny z logo BIP,
 • panel dolny z logo szkoły,
 • menu główne,
 • wyszukiwarka,
 • tytuł strony,
 • treść strony,
 • przycisk "Drukuj" (po prawej stronie poniżej panelu górnego),
 • informacje o redaktorach z podziałem na osoby, które daną informacje utworzyły (autor), opublikowały, modyfikowały oraz daty wykonania każdej z wymienionych wcześniej czynności na konkretnej stronie
 • licznik odwiedzin konkretnej strony Biuletynu,
 • rejestr zmian dokonanych na stronie.


Możliwe jest wyświetlanie treści stron w wersji dogodnej dla osoby odwiedzającej stronę, poprzez zwiększenie czcionki klikając na przyciski A- , A, A+ (umiejscowione po prawej stronie, poniżej panelu głównego, obok przycisku „Drukuj”.