Informacje nieudostępnione

Informacje niepublikowane w BiP

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) informujemy, że udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania naszej placówki, proszone są o wypełnienie o wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
   
Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły. Wzór wniosku znajduje się poniżej w formie załącznika.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pobierz (PDF)